Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Charm Resort Long Hải - 03/06/2021

Charm Resort Long Hải

HOTLINE
1900588824

Nhấn để xem 360°

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Charm Resort Long Hải - 03/06/2021

Những ngày đầu tháng 06, với tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid trên khắp cả nước, chúng tôi luôn đăt yếu tố bảo vệ sức khỏe phòng chống dịch theo tiêu chuẩn 5K từ bộ y tế cho anh em công nhân đang làm việc tại Charm Resort Long Hải. Dự án đang đẩy nhanh thi công tăng ca cả ngày lẫn đêm để hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra. Hiện tại dự án đang trong giai đoạn:

+ Thi công đào đất.

+ Thi công kết cấu móng hầm.