Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Charm Resort Long Hải - 07/08/2021

Charm Resort Long Hải

HOTLINE
1900588824

Nhấn để xem 360°

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Charm Resort Long Hải - 07/08/2021

Những ngày này công trình tại Charm Resort Long Hải vẫn sáng đèn. Tất cả cùng nỗ lực để dự án thi công đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Khi cả nước một lòng hướng về tinh thần quyết tâm vượt qua đại dịch. Không tránh khỏi những khó khăn và chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình hình xã hội chung, nhưng Charm Group vẫn vững vàng với phương châm “HAI ĐẢM BẢO”.

- Đảm bảo tiến độ công trình đã cam kết với khách hàng

- Đảm bảo việc làm ổn định cho toàn bộ nhân viên và đối tác

Charm Group gởi lời cảm ơn đến tất cả nhân viên công trình đã làm việc ngày đêm và đáp ứng chiến dịch “3 tại chỗ” của chính phủ nhằm đảm bảo an toàn cũng như đảm bảo tiến độ thi công. Charm Group tin rằng chính sự hỗ trợ từ các cấp, chính quyền địa phương, sự đồng lòng cùng nhau chúng ta sẽ sớm đưa mọi thứ trở lại bình thường mới.