Long Hải - Đô thị ven biển không còn xa

Charm Resort Long Hải

HOTLINE
1900588824

Nhấn để xem 360°

Long Hải - Đô thị ven biển không còn xa
Tuổi Trẻ

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đưa Long Hải thuộc huyện Long Điền trở thành khu đô thị ven biển cao cấp, mang tầm khu vực phía Nam và cả nước.